Tony Pomykala (602) 290-6217 homes@pridecrest.com
$570,000 5729353
28201 N 113th WAY
Scottsdale, AZ
$594,500 5817667
7450 E SAND HILLS RD
Scottsdale, AZ
$637,800 5738997
10436 N 81ST ST
Scottsdale, AZ
$865,000 5787933
30009 N Miradar CT
Scottsdale, AZ
$950,000 5768504
26995 N 68TH ST
Scottsdale, AZ